Welcome to a Suwannaphum Hospital

043-581321 ต่อ 3 แฟกซ์ 043-581321 ต่อ 111
                ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา Amlodipine 5 mg ขนาดบรรจุ/กล่อง 100x10’s จำนวน 2,600 กล่อง จำนวน 1 รายการ

      ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา Amlodipine 5 mg ขนาดบรรจุ/กล่อง 100x10’s จำนวน 2,600 กล่อง จำนวน 1 รายการ

Link :

ไฟล์ที่แนบมา :

Post : 2020-01-30