Welcome to a Suwannaphum Hospital

043-581321 ต่อ 3 แฟกซ์ 043-581321 ต่อ 111
                ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่งคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ

      ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่งคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ

Link :

ไฟล์ที่แนบมา : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็.pdf ,

Post : 2021-02-01