Welcome to a Suwannaphum Hospital

043-581321 ต่อ 3 แฟกซ์ 043-581321 ต่อ 111
                ประกาศเผยแพร่แผน จ้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ชนิดระบบกรองกาศสำหรับแบบเลขที่ 2731 (30 เตียง) หรือแบบใกล้เคียง จำนวน 1 งาน

      ประกาศเผยแพร่แผน จ้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ชนิดระบบกรองกาศสำหรับแบบเลขที่ 2731 (30 เตียง) หรือแบบใกล้เคียง จำนวน 1 งาน

Link :

ไฟล์ที่แนบมา : COVID-19 3.pdf ,

Post : 2021-01-21