Welcome to a Suwannaphum Hospital

043-581321 ต่อ 3 แฟกซ์ 043-581321 ต่อ 111
                ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 500 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 500 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

Link :

ไฟล์ที่แนบมา : announce.pdf ,

Post : 2021-03-15