Welcome to a Suwannaphum Hospital

043-581321 ต่อ 3 แฟกซ์ 043-581321 ต่อ 111
                ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 500 เควี จำนวน 1 หม้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 500 เควี จำนวน 1 หม้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Link :

ไฟล์ที่แนบมา : PDF.pdf ,

Post : 2021-03-17