Welcome to a Suwannaphum Hospital

043-581321 ต่อ 3 แฟกซ์ 043-581321 ต่อ 111
                ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการและพนักงานทำความสะอาด

      ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นลุกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการและพนักงานทำความสะอาด

Link :

ไฟล์ที่แนบมา : Image_1980343336.pdf ,

Post : 2021-03-19