Welcome to a Suwannaphum Hospital

043-581321 ต่อ 3 แฟกซ์ 043-581321 ต่อ 111
                ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นวก.คอมพิวเตอร์ และพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้

      ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้

Link :

ไฟล์ที่แนบมา : ประกาศ่รับสมัคร(ตำแหน่ง นวก.คอมฯ และผู้ช่ว.pdf ,

Post : 2021-04-27