Welcome to a Suwannaphum Hospital

043-581321 ต่อ 3 แฟกซ์ 043-581321 ต่อ 111
                ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์และพนักงานช่วยเหลือคนไข้

      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์และพนักงานช่วยเหลือคนไข้

Link :

ไฟล์ที่แนบมา : listpass31-05-2564.pdf ,

Post : 2021-05-27