Welcome to a Suwannaphum Hospital

043-581321 ต่อ 3 แฟกซ์ 043-581321 ต่อ 111
                ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประจำตึก และพนักงานช่วยเหลือคนไข้

      ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประจำตึก และพนักงานช่วยเหลือคนไข้

Link :

ไฟล์ที่แนบมา : Image_1980345735.pdf ,

Post : 2021-08-03