Welcome to a Suwannaphum Hospital

043-581321 ต่อ 3 แฟกซ์ 043-581321 ต่อ 111
                โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

      โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

Link :

ไฟล์ที่แนบมา : ผู้ผ่านการคัดเลือก.pdf ,

Post : 2021-10-26