Welcome to a Suwannaphum Hospital

043-581321 ต่อ 3 แฟกซ์ 043-581321 ต่อ 111
                โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา

      โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา

Link :

ไฟล์ที่แนบมา : รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (พยาบาลวิชา.pdf ,

Post : 2021-11-15