Welcome to a Suwannaphum Hospital

043-581321 ต่อ 3 แฟกซ์ 043-581321 ต่อ 111
                ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 1,200 ครั้ง

      ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 1,200 ครั้ง ประจำปีงบประมาณ 2565

Link :

ไฟล์ที่แนบมา : Image_1980347453.pdf ,

Post : 2021-11-18