Welcome to a Suwannaphum Hospital

043-581321 ต่อ 3 แฟกซ์ 043-581321 ต่อ 111
                 ประชุมชี้แจงให้ความรู้การป้องกันปราบปรามการทุจริต

      ประชุมชี้แจงให้ความรู้การป้องกันปราบปรามการทุจริต เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติระดับอำเภอสุวรรณภูมิ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมมาลัยทอง โรงพยาบาลสุวรรณภูมิImage 1


Link :

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : -

Post : 2019-03-25