Welcome to a Suwannaphum Hospital

043-581321 ต่อ 3 แฟกซ์ 043-581321 ต่อ 111
                ขอต้อนรับนักเรียนฝึกปฎิบัติประสบการณ์วิชาชีพนักเรียนมัธยม

      ขอต้อนรับนักเรียนฝึกปฎิบัติประสบการณ์วิชาชีพนักเรียนมัธยม จำนวน 2 รุ่นละ45 คน ใช้เวลาฝึก 10 วันต่อรุ่น



Image 1 Image 1 Image 1


Link :

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : -

Post : 2019-03-26