Welcome to a Suwannaphum Hospital

043-581321 ต่อ 3 แฟกซ์ 043-581321 ต่อ 111
                 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอสุวรรณภูมิ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วยระยะกลาง ( หลักสูตร 1 วัน )

      เมื่อ 23 พ.ค 62 . เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอสุวรรณภูมิ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วยระยะกลาง ( หลักสูตร 1 วัน ) นำทีมโดย พญ. วิชชุดา จำปามาศ มีผู้เข้าอบรม จำนวน 100 คน ณ. ห้องประชุมมาลัยทองและห้องประชุมพุดน้ำบุดศ์ จากเวลา 8.30 - 16.30 น. ในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุน กระเป๋าผ้าสำหรับผู้เข้าอบรม จาก หจก.เปาการปิโตรเลี่ยมสาขาสุวรรณภูมิและ ภก.ทินกร อาชาสันติสุขImage 1 Image 1 Image 1 Image 1 Image 1 Image 1 Image 1 Image 1


Link :

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : -

Post : 2019-05-24