Welcome to a Suwannaphum Hospital

043-581321 ต่อ 3 แฟกซ์ 043-581321 ต่อ 111
                ประชุมพัฒนาความรู้กฎหมายให้กับบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

      วันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ประชุมพัฒนาความรู้กฎหมายให้บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ณ ห้องประชุมมาลัยทอง โรงพยาบาลสุวรรณภูมิImage 1


Link :

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : -

Post : 2020-07-23