กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 4
1
คลังความรู้ / แนวทางการสรุปโรคสำหรับแพทย์ ปีงบประมาณ2563
« กระทู้ล่าสุด โดย pissysmile เมื่อ มกราคม 15, 2020, 09:58:53 am »
แนวทางการสรุปโรคสำหรับแพทย์ค่ะ
2
การเปรียบเทียบการคาดคะเนน้ำหนักทารกในครรภ์ระหว่างการวัดระดับความสูงของมดลูกและผลคูณของ
ระดับความสูงของมดลูกกับเส้นรอบท้องที่ระดับสะดือ (จิตติมา รัตนกาญจน์)
3
ประสิทธิผลของการให้สุขศึกษาในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่คลินิกโรคไตวายเรื้อรัง
โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ (จันทร์พิมพ์ สีหานาม)
4
ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสมรรถภาพร่างกายในการลดความเมื่อยล้า สำหรับพนักงานขับรถพยาบาล
โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (ฉรัญญา คงสักบัน)
5
การเปรียบเทียบความเครียดก่อนและหลังการให้ข้อมูลผู้ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (สมพักตร์ จรทอง)
6
ผลการใช้แนวทางปฏิบัติการดูแลทารกที่มีภาวะตัวเหลือง ในตึกผู้ปว่ ยในเด็ก
โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (นุชรา สาจันทร์)
7
การดูแลตนเองของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตด้วยการล้าง
ไตทางช่องท้อง (CAPD) โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ (สะอาด คำสวาสดิ์)
8
การเปรียบเทียบความปวดระหว่างผู้ป่วยที่ได้รับยาลดปวด และผู้ป่วยที่ได้รับยาลดปวดร่วมกับการใช้หมอน
รองในผู้ป่วยหลังผ่าตัด Open Reduction Internal Fixation (สุภาพร ชดช้อย)
9
การเปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลังการสอนในผู้ป่วยเด็กโรคหอบหืดและผู้ดูแล
ในโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ  (ทัศพร น้ำคำ)
10
ความรู้และการปฏิบัติของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มารับการรักษาที่
โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ (จินตนา เนตรวงค์)
หน้า: [1] 2 3 4