SUWANNAPHUM HOSPITAL - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
4
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
31
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
30
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
1
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
1
ออนไลน์มากที่สุด:
4 - มกราคม 15, 2020, 09:17:58 am
ออนไลน์วันนี้:
0
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
0.02
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
0.17
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
0.16
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
4
สมาชิกล่าสุด:
pissysmile
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
0.44
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
1:1

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด)

ประสิทธิผลของการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ทรงพล สร้างพล)
1
การเปรียบเทียบสมรรถภาพสมองก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมกระตุ้นสมองของผู้สูงอายุ
0
การเปรียบเทียบความรู้/เจตคติ ก่อนและหลังการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาหลังคล
0
การศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการเด็กปฐมวัย ที่มีค่า TSH แรกคลอดมากกว่า 11.25 mu/ Lและ
เด็กปฐมวัยที่มีค่า TSH แรกคลอดน้อยกว่า 11.25 mu/Lอำเภอสุวรรณภูมิ ปี พ.ศ. 2561
0
ผลของโปรแกรมเสริมพลังอำนาจร่วมกับวิถีพุทธผู้รับการบำบัดการใช้ยาบ้า
0
ผลของการเยี่ยมอย่างมีแบบแผน ต่อความวิตกกังวลในผู้ป่วยผ่าตัดที่ได้รับ ยาระงับความรู้สึก โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ปี 2560
0
การประเมินผลโครงการอบรมปฏิบัติการและตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงของลักษณะ งานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
0
การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลเด็กสมองพิการ Family Participation in Caring of children withy cerebral palsy
0
ประสิทธิผลของกลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อคุณภาพชีวิตของผู้ดูแล เด็กป่วยสมองพิการ
0
การประเมินผลโครงการป้องกันเด็กจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ
0

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)

การเปรียบเทียบการคาดคะเนน้ำหนักทารกในครรภ์ระหว่างการวัดระดับความสูงของมดลูกและผลคูณของ ระดับความสูงของมดลูกกับเส้นรอบท้องที่ระดับสะดือ
7
ประสิทธิผลของการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ทรงพล สร้างพล)
5
แนวทางการสรุปโรคสำหรับแพทย์ ปีงบประมาณ2563
5
การประเมินผลโครงการอบรมปฏิบัติการและตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงของลักษณะ งานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3
การเปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลังการสอนในผู้ป่วยเด็กโรคหอบหืดและผู้ดูแล ในโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ
3
ประสิทธิผลของการให้สุขศึกษาในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่คลินิกโรคไตวายเรื้อรัง โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ
3
ผลของการเยี่ยมอย่างมีแบบแผน ต่อความวิตกกังวลในผู้ป่วยผ่าตัดที่ได้รับ ยาระงับความรู้สึก โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ปี 2560
2
ผลการพัฒนารูปแบบการดูแลและป้องกันโรคไตเรื้อรังแบบมีส่วนร่วมในผู้ป่วยเบาหวาน ในเขตตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
2
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
2
การเปรียบเทียบความเครียดก่อนและหลังการให้ข้อมูลผู้ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
2

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

suwan
2ชั่วโมง 52นาที
pissysmile
25นาที
aof
25นาที
half
0นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2020 34 36 4 4
สิงหาคม 2020 0 0 0 1
กรกฎาคม 2020 0 0 0 1
มิถุนายน 2020 0 0 0 1
พฤษภาคม 2020 0 0 0 2
เมษายน 2020 0 0 0 3
มีนาคม 2020 0 0 0 1
กุมภาพันธ์ 2020 0 0 0 1
มกราคม 2020 34 36 4 4