SUWANNAPHUM HOSPITAL - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
5
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
38
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
37
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
1
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
1
ออนไลน์มากที่สุด:
4 - มกราคม 15, 2020, 09:17:58 am
ออนไลน์วันนี้:
0
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
0.01
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
0.07
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
0.06
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
4
สมาชิกล่าสุด:
baibua62
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
0.49
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
1:1

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด)

ประสิทธิผลของการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ทรงพล สร้างพล)
1
การประเมินผลโครงการป้องกันเด็กจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ
0
การเปรียบเทียบความเครียดก่อนและหลังการให้ข้อมูลผู้ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
0
การเปรียบเทียบความรู้ การปฏิบัติตัวและเจตคติ ต่อโรคมะเร็งท่อน้ำดีของผู้ที่มาตรวจ คัดกรอง ระหว่างชุมชนเขตเมืองและเขตชนบทใน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
0
ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสมรรถภาพร่างกายในการลดความเมื่อยล้า สำหรับพนักงานขับรถพยาบาล โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
0
ความรูและการปฏิบัตติวัของผูป่วยเบาหวานทมีภาวะน้าตาลในเลือดสูง โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ
0
ประสิทธิผลของการให้สุขศึกษาในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่คลินิกโรคไตวายเรื้อรัง โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ
0
การเปรียบเทียบความรู้ในการดูแลแผลผ่าตัดก่อนและหลังการให้สุขศึกษา ในผู้ป่วยและญาติที่ใส่ K-wire fixation
0
การเปรียบเทียบการคาดคะเนน้ำหนักทารกในครรภ์ระหว่างการวัดระดับความสูงของมดลูกและผลคูณของ ระดับความสูงของมดลูกกับเส้นรอบท้องที่ระดับสะดือ
0
ปัจจัยที่มีมีความสัมพันธ์กับพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในเขตตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
0

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)

การเปรียบเทียบการคาดคะเนน้ำหนักทารกในครรภ์ระหว่างการวัดระดับความสูงของมดลูกและผลคูณของ ระดับความสูงของมดลูกกับเส้นรอบท้องที่ระดับสะดือ
15
แนวทางการสรุปโรคสำหรับแพทย์ ปีงบประมาณ2563
8
EP14 ช่วงชีวิตที่ติด COVID-19 การป่วยและการรักษา
7
ประสิทธิผลของการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ทรงพล สร้างพล)
5
ประสิทธิผลของการให้สุขศึกษาในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่คลินิกโรคไตวายเรื้อรัง โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ
3
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
3
การเปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลังการสอนในผู้ป่วยเด็กโรคหอบหืดและผู้ดูแล ในโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ
3
การประเมินผลโครงการอบรมปฏิบัติการและตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงของลักษณะ งานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3
การเปรียบเทียบความเครียดก่อนและหลังการให้ข้อมูลผู้ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
2
ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสมรรถภาพร่างกายในการลดความเมื่อยล้า สำหรับพนักงานขับรถพยาบาล โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
2

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

suwan
2ชั่วโมง 52นาที
pissysmile
25นาที
aof
25นาที
half
20นาที
baibua62
7นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2021 0 0 1 2
ตุลาคม 2021 0 0 0 1
กันยายน 2021 0 0 0 1
สิงหาคม 2021 0 0 1 2
กรกฎาคม 2021 0 0 0 1
มิถุนายน 2021 0 0 0 1
พฤษภาคม 2021 0 0 0 2
เมษายน 2021 0 0 0 2
มีนาคม 2021 0 0 0 2
กุมภาพันธ์ 2021 0 0 0 1
มกราคม 2021 0 0 0 1
* 2020 41 43 4 4
ธันวาคม 2020 0 0 0 1
พฤศจิกายน 2020 0 0 0 1
ตุลาคม 2020 0 0 0 1
กันยายน 2020 7 7 0 2
สิงหาคม 2020 0 0 0 2
กรกฎาคม 2020 0 0 0 1
มิถุนายน 2020 0 0 0 1
พฤษภาคม 2020 0 0 0 2
เมษายน 2020 0 0 0 3
มีนาคม 2020 0 0 0 1
กุมภาพันธ์ 2020 0 0 0 1
มกราคม 2020 34 36 4 4