Welcome to a Suwannaphum Hospital

043-581321 ต่อ 3 แฟกซ์ 043-581321 ต่อ 111
                ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้าง จ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๑๑,๐๐๐ ครั้ง

      ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้าง จ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๑๑,๐๐๐ ครั้ง

Link :

ไฟล์ที่แนบมา : plan.pdf ,

Post : 2020-03-24