Welcome to a Suwannaphum Hospital

043-581321 ต่อ 3 แฟกซ์ 043-581321 ต่อ 111
                ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประจำตึกและพนักงานช่วยเหลือคนไข้

      ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประจำตึกและพนักงานช่วยเหลือคนไข้

Link :

ไฟล์ที่แนบมา : Image_1980345459.pdf ,

Post : 2021-07-16