Welcome to a Suwannaphum Hospital

043-581321 ต่อ 3 แฟกซ์ 043-581321 ต่อ 111
                โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างเทคนิค และนักเทคนิคการแพทย์

      โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างเทคนิค และนักเทคนิคการแพทย์

Link :

ไฟล์ที่แนบมา : ประกาศ11.jpeg , ประกาศ22.jpeg , ประกาศ33.jpeg , ประกาศ44.jpeg ,

Post : 2021-08-11