Welcome to a Suwannaphum Hospital

043-581321 ต่อ 3 แฟกซ์ 043-581321 ต่อ 111
                โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างเทคนิค และนักเทคนิคการแพทย์

      โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างเทคนิค และนักเทคนิคการแพทย์

Link :

ไฟล์ที่แนบมา : Image_1980346090.pdf ,

Post : 2021-08-30